Du er her

Småviltjakt

SMÅVILTJAKT

Viltet i Stangeskovenes skoger har gjennom hele vår historie blitt utnyttet som en viktig ressurs. Bestanden av småvilt har i årenes løp gått fra de høye tinder til de dype daler. Stangeskovene ønsker i dag å sikre en stabil bestand av småvilt, og tar hensyn til dette gjennom vårt daglige virke, blant annet ved å ta spesielle hensyn i nærhet til fugleleiker og å sette igjen kantsoner rundt myrer og vann. Vi ser også jaktverdien opp mot hvilke skader viltet forårsaker. Her kan nevnes beveren som er et flott jaktobjekt på en tid av året hvor det foregår lite jakt generelt, samtidig kan den være en skadegjører og kan forårsake store kostnader når den demmer opp både skogs- og bebygde områder. Rev og andre mindre rovdyr er også arter vi ønsker å beskatte hardere, derfor selger vi rimelige vinterkort over flere av terrengene våre. 

De fleste småvilt- og rådyrterreng leies ut til private på åremål, men enkelte terreng i grensetraktene Aurskog-Høland, Nes og Eidskog er kortterreng hvor vi selger jaktkort eller leier ut jakt for kortere perioder. Vi har også noen hytter i tilknytning til disse terrengene. Eksklusiv småviltjakt leies ut med hytte via Inatur.no. Trykk her for å se Baron eller Flahøgda

Stangeskovene AS utfører skogsfugltakseringer hvert år og legger ut resultatene, trykk her for mer informasjon.

Resultatene etter utført skogsfulgtaksering viser at skogsfuglbestanden varierer fra år til år, men at vi generelt har en bra bestand.

Stangeskovene har høy kompetanse og lang erfaring med bruk av kart, og vi har lagt ut digitale kart over alle våre jaktterrengene som du selv kan legge inn på GPS eller vise på pc. Vi forhandler og benytter oss av Garmin GPS både til planlegging og gjennomføring av jakt og skogbruk.

Jakter du hos oss? Gå inn på våre kartsider, last ned kart over ditt terreng og se hva annet vi kan tilby.

Rapportering av jaktutbytte for 2020:

Rapportering av jaktutbytte for småvilt/rådyrjakt kalenderåret 2020 (har du kjørt kort gjennom Inatur.no må du ikke rapportere her, men gjennom Inatur.no). 

Ønsker du jakt i 2021?

Sesongkort legges ut på inatur.no 1. mars med søknadsfrit 1. mai. Dagskort selges fra 1. november. For sesongkort vil jegere med tilknytning til eiendommen, leietager av hytter og tidligere kortkjøpere prioriteres. 

Se våre tilbud på Inatur her.

 

 

Småviltjakt