Stangeskovene ble i 2014 deleier i selskapet Hemnes Tre AS, som da var eid og drevet av Emil Grepperud. Det er nå inngått en avtale om at Stangeskovene overtar resterende aksjepost, med virkning fra og med 2020. Hemnes Tre AS blir derved et heleid datterselskap under Stangeskovenes industridivisjon. Emil Grepperud fortsetter som daglig leder.
Hos Stangeskovene kan du nå tegne din drømmegarasje tilpasset din tomt og bolig. Inkludert i prisen får du byggesakstegninger til kommunen. Klikk deg...
Stangeskovene er gullsponsor for Team Rynkeby i 2020. Dette blir 3 året vi er med å sponser det viktige arbeidet.Team Rynkeby sykler til Paris for barnekreftsaken.
Rettstender av kortreist gran.
Stangeskovene Bjørnstad Bruk har eget anlegg hvor det produseres rettstendere. Rettstendere består av sammenlimte lameller av kortreist gran . De er...
Stangeskovene leier ut skogshusvær i Marker for åremål.
Stangeskovene AS er PEFC-sertifisert av Det Norske Veritas. Revisjonsrapport fra revisjonsrunde i 2019 er nå tilgjengelig.
Stangeskovene tilbyr småviltjakt gjennom kortsalg og åremålsleie av terreng. Jakttilbud for 2020 er nå lagt ut.