Du er her

Skogkultur

SKOGKULTUR

Stangeskovene As utfører det meste innen pleie av den yngre skogen. Vi har god kompetanse på ungskogpleie, planting, kunstig kvisting og rydding før tynning. 

Vi kan stå for både planlegging, gjennomføring, kontroll og dokumentasjon av alt innen skogkultur. Vi benytter oss i stor grad av GPS med inntegnede bestands- og eiendomsgrenser, og vi sørger for å dokumentere alt vi utfører på egne plan- og oppfølgingsskjemaer som oversendes skogeieren etter endt tiltak. Vi sender også ut utfylte skjemaer om bruk av skogfond og tilskudd som kan oversendes skogbrukssjefen i de enkelte kommuner.

Klikk deg videre på linkene til høyre for mer om hva vi tilbyr av skogkultur.

Skogkultur