Du er her

Eiendomsutvikling

Stangeskovene AS er en stor og langsiktig grunneier som vektlegger en bærekraftig forvaltning av selskapets samlede ressurser. Som et ledd i dette ønsker selskapet å vurdere alternativ utnyttelse av spesielle deler av eiendommen. Konkret innebærer dette utvikling av hytte- og boligområder der forholdene samlet sett ligger til rette for det. For tiden pågår reguleringsarbeid for et hytteområde ved innsjøen Skjervangen i Eidskog kommune i Hedmark.

Stangeskovene AS har også flere mulige boligtomter i form av teiger omgitt av bebyggelse som ønskes solgt til boligformål.

Stangeskovene AS er opptatt av en fornuftig arrondering av skogeiendommen, og vi stiller oss åpne for både kjøp og salg av skog.

Næringseiendommene, som i første rekke er knyttet til byggevareutsalgene, vurderes også kontinuerlig med hensyn til videre utvikling.

Eiendomsutvikling