Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

Kart og GPS

Få full oversikt

Vi har god kompetanse og erfaringer med digitale kartløsninger til skogbruk og jakt.

Kart og GPS
Kart og GPS
Kart og GPS
Kart og GPS

Kart og GPS

Få full oversikt

Vi har god kompetanse og erfaringer med digitale kartløsninger til skogbruk og jakt.

Gode og nøyaktige kart er viktig som en del av skogens ressursoversikt. Gode kart gir et bra bilde over hvilke områder som bør prioriteres i skogbruksformål og er økonomisk en lønnsom investering. Videre kan feilaktige inngrep i få store konsekvenser, både økonomisk for grunneier, og for brukere av livsmiljøet som berøres. Kompetanse på bruk av gode kart og kartsystemer er derfor svært viktig i skogbrukssammenheng.

Hele vår skogbruksplan er digitalisert og kan redigeres og kobles opp med andre kart på pc. Som eksempel kan vi legge inn oppdatert topografisk kart som bakgrunn, videre legger vi på skogbrukskartet med informasjon om hogstklasser, boniteter, areal osv. På toppen kan vi legge lag på lag med nøkkelbiotoper, MIS og andre verneområder, kulturminner, naturreservater, og forekomster av rødlistearter eller tiurleiker. Alt kan til sist limes sammen og overføres til hogstmaskin eller håndholdt GPS for bruk eller befaring i terrenget. Etter endt befaring eller inngrep kan vi overføre digitale spor fra hogstmaskin eller planleggeren tilbake til pc og formidle kart over hvor maskinen har vært eller hvilke områder som er aktuelle å gå inn i. Vi kan enkelt dele denne informasjonen mellom grunneier, hogstmaskin, lastbærer eller beregne areal på inngrepet for igjen å få et mer nøyaktig bilde av hvordan området ser ut etter ett inngrep. Dette gir et mer nøyaktig grunnlag for å bestille eksempelvis planting og markbereding, planlegge videre inngrep eller beregne gjenstående volum.

GPS og jakt

Digitale kartverk og GPS kan også knyttes opp mot jakt. Bruk av GPS og kart kan være med på å effektivisere jakten og øke sikkerheten for både jegere og hunder.

Ved å digitalisere jaktposter, letter vi muligheten for å finne frem til riktig sted, raskere og sikrere. Postjegerne kan til enhver tid se hvor de sitter i forhold til andre poster, og drevet ser hvor de er i forhold til postene.

Ved å koble GPS-halsbånd på løshundene kan dette være med på å øke sikkerheten til hundene, enten ved og letter kunne hente de inn om de går ut av terrenget eller om de beveger seg mot utsatte områder som usikker is eller trafikkerte veier. Med GPS-halsbånd legger også hundene igjen digitale spor som kan overføres pc og sammenlignes med andre spor eller postenes plassering.

Lang erfaring gir god kunnskap

Gjennom vår virksomhet med skogbruk og jakt, har vi skaffet oss god erfaring med hvilke systemer som fungerer og holder de påkjenninger som bruk, vind og vær utsetter det for. Stangeskovene AS er forhandler av Garmin GPS, og benytter produktene både til jakt og utmarksformål, til skogbruk, registreringer og planlegging. Garmin`s GPS systemer er enkle i bruk, økonomisk rimelige og svært solide. Garmin har også svært gode rutiner med reklamasjon og service, og er en leverandør vi kan gå 100 % god for.

I tillegg til å tilby Garmin GPS som salgsartikkel, har vi rimelige løsninger på å overføre ulike kart til GPS. Vi tilbyr derfor dette til skogeiere, jegere eller andre med behov for kart, både ordinære topografiske kart fra Garmin og særkart som skogbrukskart, eiendomskart og kart over MIS, tiurleiker, takstkart osv. Vi vil også være behjelpelig med å finne frem til rimelige løsninger for visualisering og enkel redigering av kartdata, eller komme med anbefalinger om mer profesjonelle produkter for oppdatering eller ajourføring av skogbrukskart.

Sten Ivar Tønsberg

Skog- og utmarksforvalter

Telefon: 918 47 477

sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no