Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer
Bestyrelse
Bestyrelse

Bestyrelse

Over 100 år med drift av egen eiendom
Bestyrelse
Bestyrelse

Bestyrelse

Over 100 år med drift av egen eiendom

Stangeskovene AS bestyrer i dag helt eller delevis flere eiendommer. Med dette menes at vi er behjelpelig med alt innen vårt fagfelt som grunneier etterspør.

Vi bistår med alt fra å skaffe til veie opplysninger og oversikter over hvilke ressurser eiendommen omfatter, til planlegging og gjennomføring av hogst, tynning eller kulturarbeid, samt omsetning av virke. Alt dokumenteres selvfølgelig i egne plan og oppfølgingsskjema, som kan oversendes grunneier etter endt inngrep.

Vi har også god kompetanse på bruk av kart, både papir og elektronisk og GPS-teknologien gjennomsyrer vår virksomhet i svært stor grad. Vi kan etter inngrep produsere kart med GPS-plott som viser nøyaktig hvor maskin har kjørt. Vi kan være behelpelig med ulike GIS systemer tilpasset eiendommens størrelse og drift. GPS og elektroniske kart minimerer også muligheten for å gjøre feil i forhold til områder med vernestatus, eiendomsgrenser eller vann og vassdrag.

Vi har gode avtaler med lokale entreprenører og kanaler for virkesomsetning som gir økonomiske fordeler vi tar med oss inn i eiendommene vi helt eller delvis bestyrer.

Over 100 år med drift av egen eiendom og eierinteresser i sagbruksindustrien har gitt oss kompetanse og erfaring til å være en kompetent og økonomisk totalleverandør av skogbrukstjenester.

Bjørn Lybæk

Skogsjef

Telefon: 917 76 071

bjorn.lybaek@stangeskovene.no

Martin Bonnerud

Tømmeransvarlig

Telefon: 930 46 169

martin.bonnerud@stangeskovene.no