Du er her

Bestyrelse

BESTYRELSE

Stangeskovene AS bestyrer i dag helt eller delevis flere eiendommer. Med dette menes at vi er behjelpelig med alt innen vårt fagfelt som grunneier etterspør. 

Vi bistår med alt fra å skaffe til veie opplysninger og oversikter over hvilke ressurser eiendommen omfatter, til planlegging og gjennomføring av hogst, tynning eller kulturarbeid, samt omsetning av virke. Alt dokumenteres selvfølgelig i egne plan og oppfølgingsskjema, som kan oversendes grunneier etter endt inngrep.

Vi har også god kompetanse  bruk av kart, både papir og elektronisk og GPS-teknologien gjennomsyrer vår virksomhet i svært stor grad. Vi kan etter inngrep produsere kart med GPS-plott som viser nøyaktig hvor maskin har kjørt. Vi kan være behelpelig med ulike GIS systemer tilpasset eiendommens størrelse og drift. GPS og elektroniske kart minimerer også muligheten for å gjøre feil i forhold til områder med vernestatus, eiendomsgrenser eller vann og vassdrag.

Vi har gode avtaler med lokale entreprenører og kanaler for virkesomsetning som gir økonomiske fordeler vi tar med oss inn i eiendommene vi helt eller delvis bestyrer.

Over 100 år med drift av egen eiendom og eierinteresser i sagbruksindustrien har gitt oss kompetanse og erfaring til å være en kompetent og økonomisk totalleverandør av skogbrukstjenester.

Bestyrelse