Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

Våre skogeiendommer

Våre skogeiendommer
Våre skogeiendommer
Våre skogeiendommer
Våre skogeiendommer

Våre skogeiendommer

Stangeskovenes skogeiendommer utgjør til sammen ca. 22.700 hektar. Eiendommene er fordelt i kommunene Halden, Marker, Aurskog-Høland, Lillestrøm og Nes i Viken og Eidskog i Innlandet.

Størst sammenhengende areal er beliggende i Aurskog-Høland, Nes og Eidskog. Det er også her vi har vår hovedadministrasjon i tilknyttning til Vikodden Bruk.

Skogen har i hele vår eksistens, siden 1899, vært selve grunnsteinen i virksomheten. Vår strategi har alltid vært å tenke langsiktig, men å høste av de resurser som eiendommene gir. Årlig tas det ut ca. 39 000 kbm virke, fordelt på tynning og hogst. Det meste av sagtømmeret går til vårt datterselskap Eidskog-Stangeskovene AS, og deres to sagbruk på Vikodden og Skotterud, men vi har også gode salgskanaler på massevirke og furutømmer.

Vi bestyrer selv alt av tynning, hogst og kulturarbeid. På vårt ca. 200 km lange skogsbilvegnett kreves mye vedlikehold, og vi har egen veivokter som bestyrer og utfører dette. Utmark og hytter krever også sitt med bestandsplaner, skjøtselsplaner, vedlikehold, kommunale pålegg og ikke minst salg og kontakt med kunder. Det meste av dette bestyrer og utfører vi selv. Fordelen med dette er oppbygging og vedlikehold av egen kompetanse med drift og bestyrelse av eiendommen. Vi leier inn entreprenører til skogsdrift og delvis til kulturarbeid, men vi står selv for planleggingen og oppfølgingen. Gjennom dette kan vi opprettholde et fagmiljø hvor vi kan ta bedre beslutninger sammen.

Bjørn Lybæk

Skogsjef

Telefon: 917 76 071

bjorn.lybaek@stangeskovene.no

Ole Ringsby

Skog- og utmarksforvalter

Telefon: 482 88 366

ole.ringsby@stangeskovene.no