Du er her

Stangeskovene Handel - innkjøp

Stangeskovenes innkjøpsorganisasjon for hel- og deleide byggevare- og trelastutsalg ble etablert i år 2000. Byggevaregruppen, Stangeskovene Handel, består i dag av fem heleide og to deleide aksjeselskap, med en samlet omsetning på ca. 500 mill. kroner. Stangeskovene Handel ledes av Sverre Kværner.

Innkjøpsfunksjonen for Stangeskovene Handel ledes av markedssjef Finn Thore Amundsen.

For å se vårt organisasjonskart klikk her

Stangeskovene Handel - innkjøp