Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

Småviltjakt på Rakeie

31 000 dekar
Småviltjakt på Rakeie
Småviltjakt på Rakeie
Småviltjakt på Rakeie
Småviltjakt på Rakeie

Småviltjakt på Rakeie

31 000 dekar

Vi selger småviltkort for Rakeie på 31 000 dekar. Enten sesongkort gyldig fra 21. august, eller dagskort gyldig fra 1. november. Småviltjakta varer frem til 23. desember med unntak av for hare som varer ut februar.

Området er preget av et aktivt skogbruk, men med vern av de viktigste skogsfuglbiotopene. Her finner du granforyngelser med orrfugl og jerpe og gammeltiuren beiter på hogstflater og gammelskog. Om våren spilles det i blandingsskog og på myrene. Du kan velge å jakte veinært, eller du kan gå deg lenger inn på de bommede skogsbilveiene hvor risikoen for å treffe på andre jegere er mindre.

Ønsker du å våkne opp i eller nær terrenget, kan vi tilby overnatting på en av våre hytter (se vårt hytteutvalg i området i bunnen av artikkelen). Vi har også åpne gapahuker i terrengene.

Vi utfører taksering i august. Eventuelle begrensninger på jakten som baglimit eller fredning av brunfugl kommer ca. 1. september. Det vil ikke bli begrensninger på bruk av hund.

Ønsker du jakt?

Sesongkort legges ut på inatur.no 1.februar med søknadsfrit 1. mai. Dagskort selges fra 1. november.

Jegere som benytter vårt vegnett på Mangen må løse vegbillett. Dette gjøres her. Veier med bom er forebeholdt skogbruket og nøkkel til bommene leveres normalt ikke ut.

Sten Ivar Tønsberg

Skog- og utmarksforvalter

Telefon: 918 47 477

sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no