Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

Skogplanting

Med norske planter
Skogplanting
Skogplanting
Skogplanting
Skogplanting

Skogplanting

Med norske planter

Stangskovene tilbyr skogplanting med norske planter til en rimelig pris.

Plantene vi hovedsaklig tilbyr er 2 årige granplanter av typen M95. Vi har erfart at dette er en solid og rimelig plante med gode vekstegenskaper til planting etter hogst. Ved riktig planteringsarbeid er også M95 et rimeligere alternativ til den mer robuste, men kostbare M60 til supplering og etablering av ny skog. Plantene er sådd inn med foredlet frømateriale (plantasjefrø). Les mer om frø på skogfrøverkets hjemmesider.

Vi har gode avtaler om plantekjøp fra Skogplanter Innlandet, og kan fra disse tilby planter for provenienser fra kysten til tregrensa.

Skogplanting kan utføres både vår og høst. Vårplantene er normalt leveringsklare fra tidlig i mai, og vi planter frem til ca. sankthans. Høstplanting foregår fra slutten av august og i september. På vanlig skogsmark med morenejord og snødekke vinterstid kan høstplanting være et fullgodt alternativ. Plantene er sjelden tørkeutsatt etter utplanting og de får med seg neste års vekstsesong fra første solstråle. For tyngre og mer leirerike jordarter med fare for oppfrost, eller områder utsatt for barfrost eller frosttørke, anbefaler vi vårplanting. Plantene får tid til å "sette" seg før vinteren og normalt er heller ikke sommertørke et problem. Plantene har også med seg en nistepakke i form av en plugg med god jord, gjødsel og vann, som gjør at de tåler mye den første tiden.

Vi har god kapasitet på planting i sesongene og setter ca. 15.000 planter i bakken om dagen. Selve planteringen utføres av innleide arbeidere, men vi kjører ut planter og organiserer all plantingen selv. Årlig setter vi ut ca 1 200 000 planter - noe på egen eiendom, men mesteparten hos eksterne skogeiere i østlandsområdet.

Om ikke annet avtales med skogeier, utføres all planting etter anbefalinger fra NIBIO, Skogbrukets kursinstitutt og planteskolene. Stangeskovene er PEFC sertifisert, og alt vårt kulturarbeid foregår i tråd med ISO14001 og standarder for Levende skog. Mer om dette på våre miljøsider.

Det finnes mange meninger om anbefalt planteantall. Planteantallet varierer etter alt fra bonitet, forventet avgang, økonomi og plantetyper. Forskrift om berekraftig skogbruk sier ikke bare at skogeier må sørge for tilfredstillende foryngelse etter hogst. Den definerer også en tilfredstillende foryngelse med 300 til 180 planter per dekar for de høyeste bonitetene, 230 til 130 for middels og 140 til 60 planter per dekar for de laveste bonitetene. Erfaringsmessig planlegger vi ca. 200 planter per dekar på bonitet 17 og høyere, og 180 per dekar på bonitet 14 eller lavere, med lokale tilpassninger. På ei hogstflate vil det alltid være planteplasser som går ut som følge av kvist, fjell, veier, stier, fuktige partier eller annet. Samtidig må man regne med at ca. 10 % utsatte planter går ut i løpet av de første årene, enten som følge av klima med tørke, frost eller drukning, eller av beiting eller innsekter. Men som suppliment pleier det også å komme til noe naturlig foryngelse.

Tidspunkt for planting etter hogst er generelt anbefalt å være én til to vekstsesonger. Forskrift for berekraftig skogbruk sier at foryngelse med planting skal være gjennomført senest 3 år etter hogst. Erfaringsmessig tiltrekker store mengder død ved innsekter som snutebiller den første perioden etter hogst. Snutebiller er i dag den største skadegjøreren på foryngelse. For å forhindre store skader bør man la hogstflata ligge hver fall én vekstsesong etter hogst før man planter.

Annen vegetasjon er imidlertid også en sterk hemmer for plantene. Smyle, bringebær, bregner og andre pionerarter kommer fort opp når lyset slipper til etter hogst. Med skog av bonitet 20 og høyrere kan planting ved første anledning derfor lønne seg, så kan man heller gå inn og vurdere behov for supplering ett til to år etter første planting. Plantene er også behandlet mot snutebillegnag med plantevernmiddel, dette gjør ofte sitt til at vi kan finne skader på plantene, men sjelden så store skader at plantene dør.

Ta gjerne kontakt for en prat om planter, planting eller bestilling med pristilbud.

Bestillingsfrist for vårplanting er 10. april. Høstplanting er 10. august, eller så langt lageret rekker.

Sten Ivar Tønsberg

Skog- og utmarksforvalter

Telefon: 918 47 477

sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no