Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

OVNSLAKK 125ML BOKS SORT

Varenummer: 22647218

Jøtul

OVNSLAKK 125ML BOKS SORT, REMBRANDTIN (STØPEJERN)

Varmebestandig. Brukes på ildsteder, røkrør, gnistfangere o.l. Påføres når overflaten er kald. Rist boksen godt før bruk. Advarsel: Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Farlig ved innånding og hudkontakt. Unngå kontakt med øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må holdes borte fra varme, gnister, åpen ild og varme overflater. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet.