Du er her

Selskapsstruktur

Med virkning fra 1/1-17 foretok Stangeskovene AS en endring i selskapsstrukturen. Avdelingene Stangeskovene Tistedal, Stangeskovene Årnes og Stangeskovene Fetsund ble heleide aksjeselskaper, organisert sammen med de øvrige byggevareutsalgene i holdingselskapet Stangeskovene Handel AS. Tilsvarende samles industien i holdingselskapet Stangeskovene Industri AS. De to holdingselskapene ligger direkte under Stangeskovene AS.

Skogeiendommene ligger som tidligere, i morselskapet Stangeskovene AS.

Selskapsstruktur