Veiavgift
Veiavgift

Veiavgift

 • Moped/ATV: 20,-
 • Personbil: 40,-
 • Bobil/Campingvogn: 80,-
 • Lastebil: 80,-
 • Årskort: 400,-

Gjelder for veiene:

 • Bomvei Langfoss
 • Vikodden Bruk - Rakeie
 • Rakeie - Rabbillen
 • Bjørknes - Steineia
 • N. Mangen Gaard - Ljøner
Veiavgift
Veiavgift

Veiavgift

 • Moped/ATV: 20,-
 • Personbil: 40,-
 • Bobil/Campingvogn: 80,-
 • Lastebil: 80,-
 • Årskort: 400,-

Gjelder for veiene:

 • Bomvei Langfoss
 • Vikodden Bruk - Rakeie
 • Rakeie - Rabbillen
 • Bjørknes - Steineia
 • N. Mangen Gaard - Ljøner

Det meste av veinettet til Stangeskovene AS og Nordre Mangen Gaard er opparbeidet og blir vedlikeholdt i forbindelse med drift av skogen. Vi tilbyr imidlertid allmennheten fri tilgang til totalt 48 km med bomveg mot å løse vegavgift for disse vegene. Betalingen er samkjørt og et årskort gjelder for alle vegene. Vegavgiften inngår i vårt årlige vedlikeholdbudsjett.

Avgiften dekker kjøring på veinettet til Stangeskovene AS og Nordre Mangen Gaard i 24 timer.

Vinterstid, i teleløsningen og etter store nedbørsmengder, kan deler av veinettet bli stengt uten videre varsel. Vedlikehold og snømåking vil bli prioritert på strekningene: Ljøner - Vikodden og Vikodden Bruk - Rakeie.

Vi oppfordrer førere av kjøretøy til å ta hensyn til føret, andre trafikanter og til friluftslivet ved all ferdsel. Området er populært for syklister og for rekreasjon.

Kjøretøy kan fritt parkeres på veiskulder, ved avkjøringer eller på opparbeidede parkeringsplasser, men pass på at kjøretøyet ikke står til hinder for annen trafikk og tenkt over at lastebiler trenger stor plass for å snu eller komme frem. Gjelder også i helger eller på kvelds-/nattestid.

Vil minne om at kjøring på umåket skogsbilvei vinterstid er å regne som kjøring i utmark.

Meld fra ved skader eller mangler på vei.

SMS-betaling

Moped/ATV: 24,-

Send AVGIFT AEE10 REG.NR.BIL til 2377.

Personbil: 48,-

Send AVGIFT AEE11 REG.NR.BIL til 2377.

Bobil/lastebil/Campingvogn: 96,-

Send AVGIFT AEE12 REG.NR.BIL til 2377.

Betaling av veiavgift med SMS belastes din mobilregning (betalingskostnader kan tilkomme).

SMS-betaling
SMS-betaling
SMS-betaling
SMS-betaling

SMS-betaling

Moped/ATV: 24,-

Send AVGIFT AEE10 REG.NR.BIL til 2377.

Personbil: 48,-

Send AVGIFT AEE11 REG.NR.BIL til 2377.

Bobil/lastebil/Campingvogn: 96,-

Send AVGIFT AEE12 REG.NR.BIL til 2377.

Betaling av veiavgift med SMS belastes din mobilregning (betalingskostnader kan tilkomme).