Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer
Døgnpriser veiavgift
Døgnpriser veiavgift

Døgnpriser veiavgift

 • Moped/ATV: 40,-
 • Personbil: 60,-
 • Bobil/Campingvogn/Lastebil: 150,-
 • Se nederst på siden for detaljer.

Gjelder for veiene:

 • Bomvei Langfoss
 • Vikodden Bruk - Rakeie
 • Rakeie - Rabbillen
 • Bjørknes - Steineia
 • N. Mangen Gaard - Ljøner
Døgnpriser veiavgift
Døgnpriser veiavgift

Døgnpriser veiavgift

 • Moped/ATV: 40,-
 • Personbil: 60,-
 • Bobil/Campingvogn/Lastebil: 150,-
 • Se nederst på siden for detaljer.

Gjelder for veiene:

 • Bomvei Langfoss
 • Vikodden Bruk - Rakeie
 • Rakeie - Rabbillen
 • Bjørknes - Steineia
 • N. Mangen Gaard - Ljøner

Det meste av veinettet til Stangeskovene AS og Nordre Mangen Gaard er opparbeidet og blir vedlikeholdt i forbindelse med drift av skogen.

Vi tilbyr imidlertid allmennheten fri tilgang til totalt 48 km med bomveg mot å løse vegavgift for disse vegene. Betalingen er samkjørt og et årskort gjelder for alle vegene. Vegavgiften inngår i vårt årlige vedlikeholdsbudsjett.

Vinterstid, i teleløsningen og etter store nedbørsmengder, kan deler av veinettet bli stengt uten videre varsel. Vedlikehold og snømåking vil bli prioritert på strekningene: Ljøner - Vikodden og Vikodden Bruk - Rakeie.

Vi oppfordrer førere av kjøretøy til å ta hensyn til føret, andre trafikanter og til friluftslivet ved all ferdsel. Området er populært for syklister og for rekreasjon.

Ikke parker foran bommer eller slik at kjøretøyet er til hinder for annen trafikk. Tenk over at lastebiler trenger stor plass for å snu eller komme frem. Gjelder også i helger eller på kvelds-/nattestid.

Vil minne om at kjøring på umåket skogsbilvei vinterstid er å regne som kjøring i utmark og dermed forbudt.

Meld fra ved skader eller mangler på vei.

Makstid for camping uten grunneiers tillatelse er 3 døgn.

Straffegebyr for kjøring uten å betale er 1000,-

Lukkede bommer eller sideveier med bom betyr at veien er stengt for all trafikk. Gjelder også moped/motorsykkel/ATV.

Bålbrenning i perioden 15/4 og 15/9 er forbudt.

Det er ingen helårs bålplasser i området.

Vipps-betaling

Bomvei Langfoss - Vipps til #737461
Bomvei Mangen - Vipps til #737460

Moped/Motorsykkel/ATV:
1 døgn: 40,-, 2 døgn: 80 ,-, 3 døgn - 120,-
Sesongkort: 500,-

Bil (også med vanlig henger):
1 døgn: 60,-, 2 døgn: 120,-, 3 døgn: 180,-
Sesongkort: 500,-

Campingvogn/bobil/lastebil:
1 døgn: 150,-, 2 døgn: 300,-, 3 døgn: 450,-
Ingen salg av sesongkort.

Vipps-betaling
Vipps-betaling
Vipps-betaling
Vipps-betaling

Vipps-betaling

Bomvei Langfoss - Vipps til #737461
Bomvei Mangen - Vipps til #737460

Moped/Motorsykkel/ATV:
1 døgn: 40,-, 2 døgn: 80 ,-, 3 døgn - 120,-
Sesongkort: 500,-

Bil (også med vanlig henger):
1 døgn: 60,-, 2 døgn: 120,-, 3 døgn: 180,-
Sesongkort: 500,-

Campingvogn/bobil/lastebil:
1 døgn: 150,-, 2 døgn: 300,-, 3 døgn: 450,-
Ingen salg av sesongkort.