Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer
Resultater
Resultater

Resultater

Fra skogfugltakseringen
Resultater
Resultater

Resultater

Fra skogfugltakseringen

Resultatene for 2021 viser en bestand på nivå med 2020 og godt over det vi så i 2018 og 2019. Vi har taksert noen flere linjer og noen flere km i 2021 enn tidligere og resultatet gjenspeiler oppfatningen av skogsfuglbestanden i området. En liten økning i antall voksen fugl henger trolig sammen med store kull i fjor og god overlevelse det siste året. Samtidig har det også vært mye smågnagere, hare og smårovdyr. En spådom for neste år er en nedgang i antall smågnagere, noe som igjen kan føre til hardere predasjon på skogsfugl. Vi henstiller derfor til å frede brunfugl også i år.

Vi ønsker alle jegere skitt jakt og minner om å opptre jegermessig og ta hensyn til andre jegere og andre brukere av skogen. Været er fint for både sopplukking, bærsanking, generelt friluftsliv og jakt.

Se resultatene under. Fra og med 2015 ble estimatet for storfugl og orrfulg slått sammen. Derfor er det ulike data for ulike perioder.