Du er her

Veiavgift

Veiavgift

Det meste av vegnettet til Stangeskovene AS og Nordre Mangen Gaard er opparbeidet og blir vedlikeholdt i forhold til drift av skogen. Vi tilbyr imidlertid allmennheten fri tilgang til totalt 48 km med bomveg mot å løse vegavgift for disse vegene. Betalingen er samkjørt og et årskort gjelder for alle vegene. Vegavgiften inngår i vårt årlige vedlikeholdbudsjett.

Betalingsinformasjon med SMS:

  • For moped/ATV
    • Send AVGIFT AEE10 REG.NR.BIL til 2377. Koster kr 24,-
  • For personbil
    • Send AVGIFT AEE11 REG.NR.BIL til 2377. Koster kr 48,-
  • For Bo-/lastebil/Campingvogn
    • Send AVGIFT AEE12 REG.NR.BIL til 2377. Koster kr 96,-
  • For årskort eller for å betale dagskort med kredittkort

 

Betaling av veiavgift med SMS belastes din mobilregning (betalingskostnader kan tilkomme).

Avgiften dekker kjøring på vegnettet til Stangeskovene AS og Nordre Mangen Gaard i 24 timer.

Vinterstid, i teleløsningen og etter store nedbørsmengder, kan deler av vegnettet bli stengt uten videre varsel. Vedlikehold og snømåking vil bli prioritert på strekningene: Ljøner - Vikodden og Vikodden Bruk - Rakeie.

Vi oppfordrer førere av kjøretøy til å ta hensyn til føret, andre trafikanter og til friluftslivet ved all ferdsel. Området er populært for sykkelister og for rekreasjon.

Kjøretøy kan fritt parkeres på vegskulder, ved avkjøringer eller på opparbeidede parkeringsplasser, men pass på at kjøretøyet ikke står til hinder for annen trafikk og tenkt over at lastebiler trenger stor plass for å snu eller komme frem. Gjelder også i helger eller på kveld- /nattestid.

Vil minne om at kjøring på umåket skogsbilveg vinterstid er å regne som kjøring i utmark.

Meld i fra ved skader eller mangler på vei.

 

Veiavgift

Moped/ATV
20,-
Personbil
40,-
Bobil/Campingvogn
80,-
Lastebil
80,-
Årskort
400,-
-------------------
-------------------
Gjelder for veiene
:
Bomvei
Langfoss
Vikodden Bruk -
Rakeie
Rakeie -
Rabbillen
Bjørknes -
Steineia
N. Mangen Gaard -
Ljøner