Du er her

Eidskog Stangeskovene AS

Eidskog Stangeskovene AS (ESAS) produserer trelast av gran til ledende kunder i Østlandsområdet og på eksport. Selskapet omsatte i 2015 for 156 mill NOK og kjernevirksomheten omfatter hovedsakelig:

SKURLAST - Eidskog Stangeskovene (www.esas.no) produserer skurlast for eget høvleri og til industrikunder i Norge og i Europa. Skurlasten benyttes i all hovedsak som råstoff til panel-, kledning-, konstruksjonsvirke- og limtreproduksjon. ESAS eksporterer ca 25% av produsert volum, hvorav den største andelen selges til industrikunder i Tyskland, Belgia og Holland.

HØVELLAST - ESAS har lange tradisjoner med produksjon av trelast, og bruker kun gran og furu av høyeste kvalitet. Basert på gamle håndtverkstradisjoner og moderne produksjonsmetoder lages et bredt utvalg kvalitetsprodukter.

KJØP AV TØMMER - ESAS kjøper kvalitetstømmer av gran og furu fra nærområdet. Sagtømmer av høy kvalitet gir førsteklasses trelast. Våre to sagbruk ligger i Norges beste tømmerdistrikt - på Skotterud i Eidskog kommune (sagbruk og høvleri) og på Vikodden Bruk i Aurskog-Høland (sagbruk).

ØVRIGE PRODUKTER - produksjon av bark, sagflis, celluloseflis (rå og tørr), kutterflis og briketter.

Eidskog Stangeskovene AS (ESAS) ble etablert i 2001, ved at Eidskog kommune gjennom Eidskog Næringsservice KF og Stangeskovene AS inngikk et samarbeid om sagbruks- og høvlerivirksomhet. ESAS eies med 51% av Stangeskovene AS, resterende 49% eies av Eidskog kommune. 

Eidskog Stangeskovene AS