Du er her

Småviltkort Rakeie

SMÅVILTJAKT PÅ RAKEIE

 

Vi selger småviltkort for Rakeie (31.000 da). Enten sesongkort gyldig fra 21.august eller dagskort gylding fra 1. november. Småviltjakta varer frem til 23. desember med unntak av for hare som varer ut februar. 

Området er preget av et aktivt skogbruk, men med vern av de viktigste skogsfuglbiotopene. Her finner du granforyngelser med orrfugl og jerpe og gammeltiuren beiter på hogstflater og gammelskog. Om våren spilles det i blandingsskog og på myrene. Du kan velge å jakte veinært, eller du kan gå deg lenger inn på de bommede skogsbilveiene hvor risikoen for å treffe på andre jegere er mindre.

Ønsker du å våkne opp i eller nær terrenget, kan vi tilby overnatting på hyttene Tyribua, Buneskoia, Skyttersteinkoia eller Buhol. Vi har også åpne gapahuker i terrengene.

Vi utfører taksering i august. Eventuelle begrensninger på jakten som baglimit eller fredning av brunfugl kommer ca. 1. september. Dette offentliggjøres her og på e-post til de som har kjøpt kort. Det vil ikke bli begrensninger på bruk av hund.

Ønsker du jakt i 2020?

Sesongkort legges ut på inatur.no 1. mars med søknadsfrit 1. mai. Dagskort selges fra 1. november. For sesongkort vil jegere med tilknytning til eiendommen, leietager av hytter og tidligere kortkjøpere prioriteres. 

Se våre tilbud på Inatur her.

 

Jegere som benytter vårt vegnett på Mangen må løse vegbillett. Dette gjøres her. Veier med bom er forebeholdt skogbruket og nøkkel til bommene leveres normalt ikke ut. 

Klikk her for regler småviltjakt.

Klikk her for kart.

Småviltkort Rakeie