Du er her

Småviltkort Ljøner Syd-Østre

SMÅVILTJAKT LJØNER SYD-ØSTRE

Småviltkort på Ljøner Syd-Østre (8.980 da) selges for dag eller sesong.

Området er preget av et aktivt skogbruk, men med vern av de viktigste skogsfuglbiotopene. Her finner du granforyngelser med orrfugl og jerpe og gammeltiuren beiter på hogstflater og gammelskog. Om våren spilles det i blandingsskog og på myrene. Du kan velge å jakte veinært, eller du kan gå deg lenger inn på de bommede skogsbilveiene hvor risikoen for å treffe på andre jegere er mindre.

I tilknytning til jakten kan vi tilby overnatting på Buneset eller Buhol.

Vi utfører taksering i august. Eventuelle begrensninger på jakten som baglimit eller fredning av brunfugl kommer ca. 1. september. Dette offentliggjøres her og på e-post til de som har kjøpt kort. Det vil ikke bli begrensninger på bruk av hund.

Ønsker du jakt i 2020?

Sesongkort legges ut på inatur.no 1. mars med søknadsfrit 1. mai. Dagskort selges fra 1. november. For sesongkort vil jegere med tilknytning til eiendommen, leietager av hytter og tidligere kortkjøpere prioriteres. 

Se våre tilbud på Inatur her.

 

Klikk her for regler småviltjakt.

Klikk her for kart.

Klikk her for kart til Garmin GPS (nyere modeller, Astro 320, Oregon, Montana m.f).

Småviltkort Ljøner Syd-Østre