Du er her

Egne eiendommer

EGNE EIENDOMMER

​Stangeskovenes skogeiendommer utgjør til sammen ca. 22 600 ha. Eiendommene er fordelt i kommunene Halden og Marker i Østfold, Aurskog-Høland, Fet og Nes i Akershus, og Eidskog i Hedmark.

Størst sammenhengende areal er beliggende i Aurskog-Høland, Nes og Eidskog. Det er også her vi har vår hovedadministrasjon i tilknyttning til Vikodden Bruk. 

Skogen har i hele vår eksistens siden 1899 vært selve grunnsteinen i virksomheten. Vår strategi har vært, og er å tenke langsiktig, men å høste av de resurser som eiendommene gir. Årlig tas det ut ca 26.000 kbm virke, fordelt på tynning og hogst. Det meste av sagtømmeret går til vårt datterselskap Eidskog-Stangeskovene AS, og deres to sagbruk på Vikodden og Skotterud, men vi har også gode salgskanaler på massevirke og furutømmer.

Vi bestyrer selv alt av tynning, hogst og kulturarbeid. På vårt ca. 200 km lange skogsbilvegnett kreves mye vedlikehold og vi har egen veivokter som bestyrer og utfører dette. Utmark og hytter krever også sitt med bestandsplaner, skjøtselsplaner, vedlikehold, kommunale pålegg og ikke minst salg og kontakt med kunder. Det meste av dette bestyrer og utfører vi selv. Fordelen med dette er oppbygging og vedlikehold av egen kompetanse med drift og bestyrelse av eiendommen. Vi leier inn entreprenører til skogsdrift og delvis til kulturarbeid, men vi står selv for planleggingen og oppfølgingen. Gjennom dette kan vi opprettholde et fagmiljø hvor vi kan gjøre bedre beslutninger sammen.

 

Egne eiendommer