Du er her

Stangeskovene omsetter sagtømmer og massevirke gjennom gode avtaler for skogeier.
Stangeskovene bistår med hel eller delvis bestyrelse av flere eiendommer.
Skog, Skogkultur, Stangeskovene, Aurskog
Stangeskovene tilbyr tjenester innen skogkultur til konkurransedyktige priser.
Stangeskovene tilbyr gode priser på GPS og særkart, samt kompetanse på digitale kartløsninger.
Stangeskovene tilbyr produkter for vedlikehold av vei.
Stangeskovenes skogareal utgjør 22.600 ha over 6 kommuner i 3 fylker.
Stangeskovene AS er PEFC-sertifisert av Det Norske Veritas. Revisjonsrapport fra revisjonsrunde i 2020 er nå tilgjengelig.