Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

SEMENT STANDARD FA 25KG 56PR PAL

Varenummer: 23400153

Norcem

SEMENT STANDARD FA 25KG 56PR PAL, FLYVEASKESEMENT 56 SEK PR PAL

NORCEM STANDARDSEMENT FA er en sement for ordinære betongkonstruksjoner. Sementen inneholder flyveaske, og løser dermed problemene for de brukere som har et reaktivt betongtilslag. Ved å benytte Norcem Standardsement FA vil man dermed oppnå større fleksibilitet ved valg av tilslagsleverandør. Norcem Standardsement FA leveres i bulk, storsekk og småsekk à 40 kg. Sementen tilfredsstiller kravene i henhold til: NS 3086: 1995 - Portland flyveaskesement CEM II A-V-42,5 R. Kromatinnholdet i Norcem's sementer er i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter. Det største kvantum av sement leveres i bulk fra sementfabrikkene eller Norcem's silostasjoner, noe også i storsekk à 1500 kg. Sement i småsekk (40 kg) leveres fra Norcem på pall a 40 sekker, og selges via grossister til byggevareforhandlere for videresalg til forbrukere og entreprenører. Det stilles betingelser for grossist-salg av sement. Nærmere informasjon om disse kan fåes ved henvendelse til Norcem A.S.