Du er her

Verdier og mål

Vi i Stangeskovene ønsker å være:

• Positive

• Nytenkende

• Langsiktige

• Pålitelige

Vår overordnede målsetning er å forvalte og videreutvikle Stangeskovenes ressurser på en måte som:

  • Sikrer en positiv utvikling av selskapets samlede verdier over tid
  • Gir en god langsiktig avkastning av kapitalen

Merkevaren Stangeskovene skal videreutvikles og styrkes. Vi skal være blant de beste innenfor skogbruk, eiendom, trelastproduksjon og byggevarehandel, og satse i de markeder der vi har størst fortrinn og som gir oss god langsiktig lønnsomhet.

Verdier og mål